صاحب امتیاز :
حجت الاسلام والمسلمین حسینی بوشهری
مدیر مسئول :
عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :
سید محمد علی داعی نژاد
دبیر تحریریه :
سید محمد علی داعی نژاد
همکاران این شماره :
حجج اسلام: محمد رضا باقرزاده / محمدحسین دارفشان / حسن رضايى مهر /سید مهدی صالحی/ سید هیبت الله صدر السادات / اسدالله طوسی/ غلامحسن محرمى / حسن منتظرى / سيد محمد حسين ميرى
 • مقاله
 • گفتگو
 • گزارش
 • معرفی
 • پاسخ گویی
 • مقاله
 • گفتگو
 • گزارش
 • معرفی
 • پاسخ گویی
 • مقاله
 • گفتگو
 • گزارش
 • معرفی
 • پاسخ گویی
 • مقاله
 • گفتگو
 • گزارش
 • معرفی
 • پاسخ گویی
دخالت دادن پيش دانسته ها در تفسير قرآن تا چه اندازه رواست؟
پى آمدهاى منفى پاى بندى به نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟
ادلّه و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون را بررسى و نقد كنيد.
پيشينه و انگيزه ى طرح نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟
آيا محدوديت ها و برخوردهاى فيزيكى مانند جمع آورى ماهواره يا محدود كردن اينترنت، براى تربيت اجتماعى جوانان، پى آمدهاى منفى ندارد؟
با توجه به تلاش گسترده ى رسانه هاى مهاجم، براى تبليغ دوره اى چه جايگاهى قايل هستيد؟
اثرگذارى كدام يك از رسانه ها در تربيت امروزى بيشتر است؟
ديدن عكس هاى نامناسب در اينترنت براى اخلاق اجتماعى چه پى آمدهايى دارد؟
رژيم اشغال گر قدس و حقوق بين الملل، گفتگو با دكتر عباس كدخدائى پيدايش اسراييل را از ديدگاه حقوق بين الملل چگونه تحليل مى كنيد؟
رژيم صهيونيستى با پديده ى تروريسم چه رابطه اى دارد؟
اسراييلى ها اين جوخه هاى اعدام را با چه توجيهى تشكيل مى دهند؟
صهيونيسم با يهود چه تفاوتى دارد؟
عادى شدن روابط كشورها با اسراييل و شناسايى آن كشور چه پى آمدهاى نامطلوبى براى منطقه دارد؟
عوامل عزت و ذلت را از ديدگاه قرآن بيان كنيد.
پى آمدهاى عوام زدگى و راه كارهاى مبارزه با آن از ديدگاه قرآن و حديث چيست؟
از ديدگاه قرآن و مكتب حسينى، خواص چه ويژگى هايى دارند و با چه آسيب هايى روبه رو هستند؟
آيا شفاعت خواستن از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مايه ى شرك ورزيدن به خداوند نيست؟
آيا اعتقاد به شفاعت سبب تشويق افراد به انجام گناه نمى شود؟
تفاوت شفاعت با واسطه هاى دنيايى هم چون پارتى بازى چيست؟
چرا خداوند به طور مستقيم، گناه بندگان را نمى بخشد و چه نيازى به وجود واسطه و شفيع داريم؟
آيا اعتقاد داشتن به شفاعت سبب دگرگونى دانش و اراده ى خدا نمى شود؟
حكومت امام زمان(عج) تا چه زمانى به درازا خواهد كشيد؟
دليل شيعه براى زنده بودن امام زمان(عج) چيست؟ آيا اين طول عمر معقول است؟
ساختار سياسى و اجتماعى حكومت امام زمان(عج) چگونه است؟
سيره ى حكومتى امام زمان با سيره ى حكومتى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى معصومين(عليهما السلام) چه فرقى دارد. چرا؟
ديدگاه كانت در قلمرو دين و انتظار بشر از دين چيست؟
سخن سردبير تمدن يك جامعه در گرو شكوفايى فرهنگ آن است. فرهنگ اسلامى نيز در عصر كنونى با تهاجم فرهنگ غربى و پيدايش روزافزون شبهه ها و پرسش هايى روبه رو است كه تنها راه رويارويى با آن، پاسخ گويى عقلانى به آن هاست. از اين رو، دانشمندان مسلمان وظيفه دارند با تيز بينى، به پاسخ اين پرسش ها بيانديشند و راه را بر ماجرا آفرينى شبهه گران ببندند. صباح در اين شماره به بررسى پاره اى از اين گونه پرسش ها در عرصه هاى كلامى، دين پژوهى، سياسى، حقوقى و تاريخى پرداخته است كه آن ها را برمى شماريم: 1. كلام: يكى از مباحث مهم در حوزه ى كلامى، شفاعت است. برخى با ناسازگار دانستن شفاعت با علم الهى و توحيد خداوند، اصل شفاعت را انكار كرده يا گفته اند شفاعت، افراد را به انجام گناه تشويق مى كند. پس چه لزومى دارد خداوند با شفاعت يك واسطه، گناه بنده را ببخشد؟ در پاسخ به اين پرسش ها، مفهوم شفاعت و سازگارى آن با علم الهى و توحيد، تبيين و با بيان ويژگى هاى شفاعت نشان داده شده است كه شفاعت به معناى تشويق افراد گناه كار نيست. 2. دين پژوهى: موضوع قرائت هاى گوناگون از دين از مباحث دين شناسى معاصر است كه امروزه پرسش هايى را آفريده است مانند اين كه: آيا ادله و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون نقدپذير است؟ اين نظريه چه پى آمدهايى دارد؟ ميزان اثر گذارى پيش دانسته ها در تفسير قرآن چگونه است؟ و راز اختلاف فقيهان و مفسران در فهم متون دين چيست؟ در پاسخ به اين پرسش ها، پس از نقد دلايل نظريه ى قرائت ها، پى آمدهاى منفى اين نظريه مانند: حقانيت تفسير به رأى ـ كه دين آن را باطل مى داند ـ ناتوانى از تشخيص مراد صاحب متن و اجتماع نقيضين در فهم مراد متكلم، تبيين شده است. هم چنين در پاسخ به دليل اختلاف نظر فقيهان، با بيان تفاوت داشتن نظريه ى قرائت ها با پديده ى اختلاف نظر فقيهان، ثابت شده است كه آن را نمى توان نشانه ى راستى ادعاى نظريه ى قرائت ها پنداشت. 3. تاريخ: برخى پرسش هاى اساسى و متناسب با نياز امروز جامعه ى اسلامى در زمينه ى مهدويت بدين قرار است: ساختار سياسى اجتماعى حكومت امام زمان چگونه است؟ آيا سيره ى حكومتى حضرت مهدى(عج) با سيره ى حكومتى پيامبر و ائمه ى معصومين(عليهم السلام)تفاوت دارد؟ شيعه براى زنده بودن امام زمان(عج) چه دليلى دارد؟ در پاسخ به اين پرسش ها با بهره گيرى از روايت ها، ويژگى هاى ساختار سياسى ـ اجتماعى حكومت آن حضرت تبيين شده است. براى نمونه، عدالت خواهى، اساس حكومت امام زمان(عج) معرفى گشته و به استناد احاديث، يگانگى روش حكومتى امام زمان(عج) و حكومت پيامبر و على(عليهما السلام)نشان داده شده است. درباره ى دليل شيعه براى زنده بودن امام زمان (عج) نيز دلايل موجود براى امكان طبيعى زنده بودن كسى تا اين زمان و اثبات وقوع علمى آن آمده است. 4. تربيت: در اين بخش، با بررسى وضيعت رسانه ها كه از مسايل مهم اجتماعى است، به برخى از مهم ترين موضوع ها مانند: تبليغ دوره اى در عصر رسانه ها، پى آمدهاى مثبت اينترنت و تلويزيون و پى آمدهاى منفى بازى هاى رايانه اى خشونت زا پاسخ داده شده است. 5. حقوق: در اين بخش، رفتار رژيم اشغالگر قدس از ديدگاه حقوق بين الملل و پيوند اين رژيم با تروريسم، بررسى و در گفتوگويى با دكتر خدايى به پاره اى از پرسش ها در اين زمينه، پاسخ داده شده است. 6. قرآن شناسى: اين بخش به خواص و عوام و عوامل عزّت و افتخار حسينى از ديدگاه قرآن و روايات، مى پردازد و به پرسش هايى هم چون: پى آمدهاى عوام زدگى، راه هاى مقابله با آن، رسالت خواص ازديدگاه قرآن و مكتب حسينى، عوامل عزّت و ذلّت از ديدگاه قرآن پاسخ مى دهد. يكى از پى آمدهاى عوام زدگى، سطحى شدن و سكون انديشه ها است و خواص بايد با زمان شناسى به چاره انديشى در اين زمينه بپردازند. عوامل عزّت نيز از ديدگاه قرآن و روايات بدين قرار است: پاى بندى به دين، پيوند مؤمنان و توكل برخدا. اينك چهارمين شماره از نشريه ى «صباح» پيش روى شماست كه با هميارى مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه قم و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تهيه شده است. مطالعه ى نقادانه ى اين مجموعه و بيان پرسش ها، پيشنهادها و انتقادهاى شما خوانندگان گرامى، گامى بزرگ در راه پيشبرد اهداف صباح است. اميد است ما را در اين راه يارى فرماييد.
 
امام صادق عليه السلام:

كونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيرِ ألسِنَتِكُم، لِيَرَوا مِنكُمُ الوَرَعَ وَالاِجتِهادَ والصَّلاةَ وَالخَيرَ؛ فَإِنَّ ذلِكَ داعِيَةٌ

مردم را با غير زبان‏هايتان دعوت كنيد. آنان بايد از شما پارسايى و تلاش و نماز و نيكى ببينند. اين، معناى دعوت حقيقى است.
الكافي: ج ۲ ص ۷۸ ح ۱۴

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • قابل قبوله
 • چنگي به دل نميزنه
 • در نوع خودش بي نظيره
 • خيلي جالبه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185